Etikettarkiv: dieselbil

Tillsatsen som renar avgaserna upp till 80 %!

AdBlue avgasreningsmedel (illustration: Audi).
I SCR katalysatorn reduceras kväveoxiderna och 80 procent omvandlas till kväve och vattenånga. Illustration: Audi.

Visste du att det inte bara är lägre koldioxidutsläpp och minskad bränsleförbrukning från våra fordon som behövs för att vi ska nå klimatmålen? Än farligare är kväveoxider som vid förbränning i luft bildar giftiga avgaser och orsakar smog, övergödning och försurning av miljön.

När kväveoxiderna utsätts för höga temperaturer och tryck (som i en förbränningsmotor) och blandas med syre bildas kvävemonoxid och kvävedioxid som bidrar till bildandet av marknära ozon och nedbrytningen av ozonlagret. Marknära ozon stör träd och växtligheters förmåga att ta upp koldioxid och bidrar därmed till växthuseffekten. De giftiga gaserna påverkar även oss människor genom att orsaka högt blodtryck och irritation i hud och ögon och upplevs särskilt besvärligt för astmatiker. Inandnings av höga halter kan t o m leda till döden.

Vad är AdBlue?

AdBlue är en tillsats som består av ett kemiskt framställt ämne som heter urea. Detta enkla medel reducerar de skadliga utsläppen av kväveoxider från dieselmotorn med 80 % och omvandlar dem till helt ofarlig kväve och vattenånga.

Kör du dieselbil har du nog lagt märke till det extra tanklocket för påfyllnad av AdBlue. Men vad är AdBlue egentligen och behövs det? Låt oss säga så här: genom att tillsätta denna enkla vätska, kommer du att bidra till att vi får renare luft och att färre skadliga partiklar kommer ut i vår miljö. Bra för dig, bra för miljön och bra för allas vår hälsa. Dessutom: om du struntar i att fylla på AdBlue när bilen ber om det, så kommer motorn inte att starta efter ett tag.

Men hur kan en vätska minska utsläppen från nyare dieselmotorer så mycket? Läs mer >